ISO/IEC 20000

Cấp Chứng Nhận ISO/IEC 20000:2018 Quản lý chất lượng dịch vụ CNTT

Giới thiệu về ISO/IEC 20000 ISO/IEC 20000-1:2011 là một tiêu chuẩn toàn cầu mô tả các …

Xem thêm

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

English EN Vietnamese VI