ông nghệ 4.0 vào BĐS, thì Tập Đoàn Sunshine xứng đáng là ” Anh Hào ” trong kỷ nguyên BĐS kết hợp Công Nghệ, đây là bước tiến quan trọng của ngành BĐS tại Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung..

  1. Tên dự án:Đầu tư và khai thác hạ tầng CCN Yên Huy gắn với phát triển làng nghề truyền thống Mộc Tràng Đình
  2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yên Huy
  3. Địa điểm: xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;
  4. Tổng mức đầu tư: 96,5 tỷ đồng
  5. Quy mô: 12 ha

– Giai đoạn 1: 6,55 ha với mức đầu tư 50,4 tỷ đồng tương đương 2,25 triệu USD;

– Giai đoạn 2 là: 5,45 với mức đầu tư 46,1 tỷ đồng tương đương 2,0 triệu USD.

Thực hiện Chủ trương của tỉnh và địa phương về Xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng CCN kết hợp phát triển làng nghề truyền thống. CCN Yên Huy nhằm xây dựng một CCN đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sản xuất các sản phẩm từ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ và các ngành nghề khác tại địa bàn và các vùng phụ cận. Dự án được kỳ vọng tạo bước đột phá trong sản xuất kinh doanh nghề mộc truyền thống và các ngành nghề khác tại địa phương theo hướng công nghiệp hóa và giải quyết bài toán về ô nhiễm môi trường do việc sản xuất trong khu dân cư tại Yên Lộc hiện nay.

CCN Yên Huy bao gồm các phân khu chức năng: Khu Sản xuất kinh doanh, khu thương mại dịch vụ, Khu phun sơn PU tập trung; Khu xử lý nước thải; Văn phòng ban quản lý; Cây xanh cảnh quan và các hạng mục công trình khác.