Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60027 được áp dụng cho thế hệ, truyền dẫn và phân phối năng lượng điện. Nó mang lại cho tên và thư ký tự số và các đơn vị. Ngoài ra, quy tắc cho nhiều chỉ số của họ kế được đưa ra.
Phần này của IEC 60027 là một ngoài IEC 60027-1. Vì vậy thư ký hiệu đã được đưa ra trong IEC 60027-1 được lặp đi lặp lại chỉ khi họ có một ý nghĩa đặc biệt trong lĩnh vực của thế hệ năng lượng truyền dẫn và phân phối hoặc nếu chúng được sử dụng trong lĩnh vực này với đặc biệt chỉ.
Hướng dẫn sử dụng chữ, được đưa ra trong IEC 60027-1, 2.1, và hướng dẫn về các đại diện của phức tạp với số lượng được đưa ra trong IEC 60027-1, 1.6. Vì vậy trong nhiều trường hợp, chỉ U là có thay vì của U, U = U hoặc u.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO