Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60068 cung cấp phương pháp của kiểm tra áp dụng sản phẩm đó trong quá trình vận tải, hay lưu trữ trong vụ có thể bị rơi xuống, tác động đến nước hoặc ngâm. Chính mục đích của nước bài kiểm tra này là để kiểm tra những khả năng của thùng, bao gồm và hải cẩu để duy trì thành phần và thiết bị để làm việc tốt sau khi cần thiết, dưới một tiêu chuẩn dropfield hoặc ngâm trong nước.
Những thử nghiệm này không ăn mòn xét nghiệm và không nên được coi và sử dụng như vậy.
Những ảnh hưởng của một nhiệt độ lớn sự khác biệt giữa các nước và các mẫu, như nước tăng xâm nhập đến từ áp thay đổi, cũng như sốc nhiệt, không phải là mô phỏng.
Thành lập xét nghiệm nước trong các tiêu chuẩn không được thiết kế để mô phỏng tự nhiên mưa và trích lời của họ cường độ quá cao để được thông qua cho mục đích đó. Vì vậy, ngoài cao cường độ khắc nghiệt, kiểm Tra R bao gồm một nhân tạo mưa kiểm tra dựa theo điều kiện tự nhiên, nhưng không phải dùng vào tài khoản cao tốc độ gió thường được kết hợp với tự nhiên mưa.
Hướng dẫn được đưa ra về việc áp dụng các bài kiểm tra và các khắc nghiệt để được lựa chọn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO