Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60068 vạch kiểm Tra T, áp dụng cho các thiết bị với dẫn. Hàn kiểm tra bề mặt gắn thiết bị (SMD) được mô tả trong IEC 60068-2-58.
Chuẩn này cung thủ tục xác định solderability và kháng cự để hàn nhiệt của các thiết bị sử dụng hợp kim hàn, mà được tạo hoặc gần tạo tin dẫn (Pb), hoặc dẫn miễn phí hợp kim.
Các thủ tục tiêu chuẩn này bao gồm việc hàn bồn tắm phương pháp và sắt phương pháp.
Mục tiêu của chuẩn này là để đảm bảo rằng phần dẫn hoặc chấm dứt solderability đáp ứng áp dụng hàn khớp yêu cầu của IEC 61191-3 và IEC 61191-4. Ngoài ra, kiểm tra phương pháp được cung cấp để đảm bảo rằng các phần cơ thể, có thể chống lại các tải nhiệt, mà nó được tiếp xúc trong hàn.
Chú Ý thông Tin về ướt thời gian và làm ướt lực lượng có thể thu được bằng phương pháp thử nghiệm sử dụng một ướt cân bằng.
Xem IEC 60068-2-54 (hàn bồn tắm phương pháp) và IEC 60068-2-69 (hàn bồn tắm và hàn giọt phương pháp cho Stafford).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI