Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60068 vạch kiểm tra Te, hàn bồn tắm ướt cân bằng, phương pháp, và hàn giọt ướt cân bằng, phương pháp, áp dụng cho bề mặt gắn thiết bị. Những phương pháp xác định những solderability của chấm dứt trên bề mặt gắn thiết bị. IEC 60068-2-54 cũng sẵn sàng cho bề mặt lắp các thiết bị và nên được tham vấn, nếu có.
Các thủ tục mô tả hàn bồn tắm ướt cân bằng, phương pháp, và hàn giọt ướt cân bằng, phương pháp, và đang áp dụng cho cả hai phần với kim loại chấm dứt và kim hàn miếng.
Chuẩn này cung cấp các thủ tục tiêu chuẩn cho hàn kim chứa dẫn (Pb) và cho chì hàn kim.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI