Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế thiết lập quy tắc chung cho gán ý nghĩa đặc biệt với một số hình ảnh, âm thanh và xúc giác chỉ để
– tăng sự an toàn của những người bất động sản và/hoặc môi trường qua an toàn giám sát và điều khiển hoặc thiết bị quá trình;
– thuận lợi cho việc giám sát thích hợp, kiểm soát và bảo trì của các thiết bị hay quá trình;
– tạo điều kiện cho sự nhận nhanh chóng của kiểm soát điều kiện và thiết bị các vị trí.
Chuẩn này là để áp dụng chung:
– từ trường hợp đơn giản như duy nhất đèn báo, đẩy-nút khí, các chỉ số, đèn led (đèn Led) hoặc video màn hình hiển thị để mở rộng các trạm kiểm soát mà có thể bao gồm một loạt các thiết bị để kiểm soát một thiết bị hay quá trình;
Chú Ý ứng Dụng của đại nguyên tắc mã hóa cho hiển thị trên màn hình sẽ được thực hiện, không có thay đổi.
– nơi an toàn của người, bất động sản và/hoặc là môi trường tham gia, và cũng là nơi mà nói trên mã được sử dụng để thuận lợi cho việc giám sát và kiểm soát của thiết bị;
– nơi mà một loại đặc biệt của mã hóa được chỉ định bởi một ủy ban kỹ thuật để một chức năng đặc biệt.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI