Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 Chung
Phần này của IEC 60092 chỉ yêu cầu thiết kế, xây dựng và lắp đặt các hệ thống điện trong mạch máu nhỏ đó có chiều dài đến 50 m, hoặc có một tổng trọng tải không quá 500 Tổng Tấn (GT), được thiết kế để sử dụng trên vùng biển nội địa hoặc xuống biển.
Nó không có ý định áp dụng để:
một) nhỏ nghề chỉ được trang bị một pin cung cấp mạch cho khởi động động cơ và chuyển hướng ánh sáng nạp từ một trong hay ngoài các động cơ thúc đẩy phát điện.
b) thủ giải trí của ít hơn 24 m chiều dài thân yêu cầu phù hợp với những chỉ Thị Thủ Giải trí 94/25/EC phụ Lục 1 yêu Cầu quan trọng Phần Có 5,3 hệ thống Điện, ngoại trừ giai đoạn ba chiều sắp đặt như vậy thủ giải trí hoạt động trên danh nghĩa áp không quá AC 500 V.
1.2 hệ thống Điện
Chuẩn này áp dụng cho các loại AC, DC và hệ thống điện mô tả dưới đây, cá nhân hoặc kết hợp.
một) Trực tiếp hiện tại hệ thống hoạt động trên danh nghĩa áp không quá DC 50 V. Cho nhiều tàu nhỏ này sẽ được điện chính hệ thống hỗ trợ bởi pin cho khởi động động cơ, đèn chuyển hướng dẫn đường aids và thiết bị liên lạc, ánh sáng và khác, DC người tiêu dùng quyền lực hay đổi thiết bị.
b) Duy nhất-giai đoạn hiện tại hệ thống hoạt động trên danh nghĩa áp không quá AC 250 V. một hệ thống Như vậy có thể là chính hệ thống điện của một tàu hoặc một hệ thống điều đó chỉ có thể được tràn đầy sinh lực khi kết nối với một bờ cung cấp. AC-áp thấp, an toàn thấp thêm áp, và mạch khác cũng có thể chiếm một phần của một AC hệ thống. Một tàu cũng có thể trang bị hệ thống DC(s) cho cung cấp thiết bị từ pin như trong 1.2 một) ở trên.
c) Ba-giai đoạn hiện tại hệ thống hoạt động trên danh nghĩa áp không quá AC 500 V. giai đoạn ba hệ thống có thể là chính hệ thống điện của một tàu điện của cài đặt. Như một tàu cũng có thể trang bị với AC mạch(s) tương tự 1.2 b) ở trên và hệ thống DC(s) cho cung cấp thiết bị từ pin như trong 1.2 một) ở trên.
Chú Ý 1 giải trí Liên quan đến công của ít hơn 24 m thân dài chiếu trong 1,1 tỷ) ở trên, phía sau, chuẩn áp dụng:
– cho trực tiếp giờ lắp đặt những hoạt động trên danh nghĩa áp không quá DC 50 V: ISO 10133;
– một giai đoạn hiện tại sắp đặt đó hoạt động trên danh nghĩa áp không quá AC 250 V giai đoạn duy nhất: ISO 13297.
Ý 2 Cho xoay chiều hệ thống có điện áp quá AC 250 V pha hoặc AC 500 V giai đoạn ba, cho trực tiếp hiện tại hệ thống quá DC 50 V, và cho tàu lớn hơn 500 GT hoặc với một chiều dài hơn 50 m, tiêu chuẩn khác trong IEC 60092 loạt áp dụng.
Ý 3 cần chú Ý đến các quy định mà quản yêu cầu cụ thể cho chuyển hướng ánh sáng cho tàu nhỏ.
Ý 4 chú Ý tế là, trong một số nước EC Chỉ thị bao gồm EMC (89/336 BÁNH) áp thấp (73/23 BÁNH) và chung an toàn sản phẩm (92/59 BÁNH) có thể được áp dụng. Ngoài ra, Hội đồng chỉ Thị 97/70 áp dụng đối với các tàu đánh cá của 24 m chiều dài và hơn, và Hội đồng chỉ Thị 98/18/EC áp dụng cho tàu chở khách.
Cho tốc độ cao thủ công mỹ nghệ, chú ý luật Quốc tế về an toàn cho tàu cao tốc. (MÃ Mã).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI