Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60095 được áp dụng để dẫn dắt-axit pin với một danh nghĩa áp của 12 V, sử dụng chủ yếu là một nguồn sức mạnh cho sự bắt đầu của động cơ đốt trong, ánh sáng và cho phụ thiết bị của động cơ đốt xe. Pin này thường được gọi là”pin khởi động”.
Chuẩn này không áp dụng để pin cho mục đích khác, như vậy là bắt đầu của toa động cơ đốt.
Chuẩn này ghi rõ:
– yêu cầu chung;
– cần thiết chức năng đặc điểm, kiểm tra có liên quan phương pháp và kết quả cần thiết,
cho một số lớp học của pin khởi động
– theo đại loại dụng;
– theo kiểu của phẩm.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI