Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60204 áp dụng cho điện và thiết bị điện tử liên kết với bán thiết bị chế tạo cho các sản xuất, đo, lắp ráp, và kiểm tra bán dẫn.
Chú Ý 1 Trong này tiêu chuẩn, các hạn điện bao gồm điện tử, và lập trình điện tử vấn đề (tức là thiết bị điện, có nghĩa là điện tử, và lập trình thiết bị điện tử).
Ý 2 Trong bối cảnh của chuẩn này, hạn người dùng cho cá nhân và bao gồm những người được giao và hướng dẫn bởi các người dùng hay đại lý của mình(s) trong cài đặt, sử dụng và chăm sóc của các thiết bị chế tạo trong câu hỏi.
Các thiết bị điện bao phủ bởi chuẩn này bắt đầu tại các điểm kết nối của các nguồn cung cấp với các thiết bị điện (xem 5.1), và bao gồm đúng hướng dẫn cho nó cài đặt an toàn.
Ý 3 Cho các yêu cầu cho các nguồn cung cấp điện cài đặt tại tòa nhà, xem IEC 60364 loạt.
Phần này là áp dụng cho các thiết bị điện, hoặc bộ phận của các thiết bị điện hoạt động với danh nghĩa cung điện áp không quá 1 000 V cho xoay chiều (một.c.) và không quá 1 500 V cho trực tiếp hiện tại (d.c.), và với danh nghĩa cung cấp tần số không quá 200 Nghe. Cho cao áp hoặc tần số đặc biệt yêu cầu có thể cần thiết.
Ý 4 thiết bị Điện trong đó bắt nguồn điện áp vượt quá các nguồn cung cấp giới hạn trong phạm vi của chuẩn này.
Bao gồm có yêu cầu cho các biện pháp bảo vệ chống lại an toàn điện nguy hiểm cũng như lắp điện mạch bảo vệ chống lại không nguy hiểm điện. Tuy nhiên, nó không bìa tất cả các yêu cầu đó là cần thiết hoặc theo yêu cầu của các tiêu chuẩn hoặc quy định để bảo vệ người từ mối nguy hiểm khác hơn nguy hiểm điện (ví dụ như hóa chất mối nguy cơ khí nguy hiểm, mối nguy hiểm bức xạ). Mỗi loại máy đã yêu cầu duy nhất để cung cấp chỗ ở cung cấp đầy đủ an toàn.
Bổ sung và đặc biệt yêu cầu có thể áp dụng cho các thiết bị điện của chế tạo thiết bị rằng:
• sử dụng quá trình tạo ra hoặc có khả năng nổ liệu;
• được sử dụng trong khả năng nổ và/hoặc dễ cháy bầu khí quyển;
• có rủi ro đặc biệt khi sản xuất, sử dụng một số tài liệu;
• là máy cẩu (đó được bao phủ bởi IEC 60204-32).
Chuẩn này không bao gồm số kỹ thuật để thực hiện hay chức năng đặc tính của chế tạo thiết bị.
Chuẩn này không đối phó với người có thể tác động với sức khỏe con người có thể kết quả từ thải (ví dụ EMFs, tiếng ồn) từ chế tạo thiết bị.
Chuẩn này không xác định cầu cho tương thích điện từ (EMC).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI