Update: 23/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60216 ghi rõ các thủ tục tính toán để được sử dụng để bắt nguồn nhiệt độ bền đặc tính từ thử nghiệm dữ liệu thu được theo hướng dẫn của IEC 60216-1 và IEC 60216-2, sử dụng cố định lão hóa nhiệt độ và độ lão hóa lần. Các thử nghiệm dữ liệu có thể được sử dụng không phá hủy hoại hoặc bằng chứng xét nghiệm. Dữ liệu thu được từ không phá hủy bằng chứng hoặc kiểm tra có thể được không đầy đủ, trong đó đo thời gian thực hiện để đạt điểm có thể đã chấm dứt tại một số điểm trung bình thời gian, nhưng trước khi tất cả các mẫu vật đã đạt đến điểm kết thúc. Các thủ tục là minh họa bởi làm ví dụ, và phù hợp chương trình máy tính đang đề nghị để thuận lợi cho việc tính toán

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page