Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60216 chỉ định chung lão hóa điều kiện và thủ tục đơn giản để được sử dụng để bắt nguồn nhiệt độ bền đặc điểm, đó là thể hiện bởi nhiệt độ chỉ số (TI) và người thân nhiệt độ chỉ số (BÀI) và giảm một nửa khoảng thời gian (Ở đây).
Các thủ tục xác định nguyên tắc để đánh giá nhiệt độ bền tài liệu tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài.
Trong những ứng dụng của chuẩn này, nó là giả định rằng một thực tế tuyến tính mối quan hệ tồn tại giữa tàn của thời gian cần thiết để gây định trước khách sạn thay đổi và đối ứng của tương ứng nhiệt độ tuyệt đối (Arrhenius mối quan hệ).
Cho các ứng dụng hợp lệ của các tiêu chuẩn, không có chuyển, đặc biệt, không có đầu tiên để chuyển đổi sẽ xảy ra trong phạm vi nhiệt độ dưới nghiên cứu.
Trong suốt phần còn lại của điều này tiêu chuẩn, các chỉ định “vật liệu” luôn được thực hiện để có nghĩa là “vật liệu cách đơn giản và kết hợp những tài liệu”.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO