Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60255 loạt xác định điều kiện tối thiểu để bảo vệ nhiệt chuyển tiếp. Chuẩn này bao gồm điểm kỹ thuật của bảo vệ chức năng, đo đặc tính và kiểm tra các phương pháp.
Các đối tượng của chuẩn này là để thành lập một phổ biến và tái sản xuất tài liệu tham khảo để đánh giá phụ thuộc thời gian chuyển tiếp mà bảo vệ thiết bị từ thiệt hại nhiệt bằng cách đo.c.
dòng chảy qua các thiết bị. Bổ sung vào lực lượng như môi trường xung quanh, làm mát, đầu dầu và quanh co nhiệt độ có thể được áp dụng cho việc bảo vệ nhiệt đặc điểm kỹ thuật đặt ra tiêu chuẩn này. Chuẩn này bao phủ bảo vệ rơle dựa trên một nhiệt với mô hình chức năng ghi nhớ.
Kiểm tra phương pháp để xác minh hiệu đặc tính của những bảo vệ nhiệt năng và độ chính xác được cũng bao gồm trong này tiêu Chuẩn.
Chuẩn này không có ý định che bảo vệ quá tải nhiệt chuyến đi học chỉ trong IEC 60947-4-1 và IEC 60947-4-2, liên quan đến điện và bảo vệ điện tử thiết bị điện áp thấp động cơ mới bắt đầu.
Nhiệt chức năng bảo vệ được bao phủ bởi chuẩn này là như sau:
Yêu cầu chung cho đo rơle và thiết bị bảo vệ được xác định trong IEC 60255-1.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO