Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60297 xác kích thước cho gắn bích của 19 trong subracks hoặc khung gầm đó là để được gắn vào số liệu tủ hay kệ.
Thêm kích thước cho subracks hoặc khung gầm đang theo IEC 60297 loạt, và số liệu, tủ hay kệ đến IEC 60917 loạt.
GS địa chấn khí hậu và yêu cầu môi trường và kiểm tra, được xác định trong tương IEC 61587 loạt.
Các bản vẽ này được sử dụng tiêu chuẩn không được thiết kế để chỉ ra sản phẩm thiết kế, chỉ là kích thước cụ thể, mà nên được sử dụng.
Những thuật ngữ sử dụng phù hợp với IEC 60917-1.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO