Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60317 ghi rõ các yêu cầu của solderable hoàn toàn cách ly (FIW) zerodefect men vòng dây đồng, lớp 180, với duy nhất một phủ dựa trên nhựa, đó có thể sửa đổi được cung cấp, nó vẫn giữ được danh tính hóa học và thỏa mãn tất cả các yêu cầu chi tiết kỹ thuật.
Phạm vi của danh nghĩa dẫn đường kính của đường dây bảo hiểm bởi chuẩn này là như sau:
– Lớp của FIW 3 đến FIW 08: 0,040 mm và bao gồm cả 0,067 mm;
– Lớp của FIW 3 đến FIW 09: 0,071 mm và bao gồm cả 0,355 mm;
– Lớp của FIW 3 đến FIW 08: 0,375 mm và bao gồm cả 0,475 mm;
– Lớp của FIW 3 đến FIW 07: 0,500 mm và bao gồm cả 0,750 mm;
– Lớp của FIW 3 đến FIW 06: 0,800 mm và bao gồm cả 1.000 mm;
– Lớp của FIW 3 đến FIW 05: 1,060 mm và bao gồm cả 1,600 mm.
Trên danh nghĩa dẫn đường kính được xác định trong IEC 60317-0-7.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI