Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60317 ghi rõ các yêu cầu của men hình chữ nhật đồng cuộn dây của lớp 220 với một duy nhất phủ dựa trên polyester-imide nhựa, đó có thể sửa đổi được cung cấp, nó vẫn giữ được danh tính hóa học của các ban đầu nhựa và đáp ứng tất cả các quy định dây yêu cầu.
Lớp 220 là một lớp nhiệt rằng yêu cầu một nhiệt độ tối thiểu số của 220 và một sốc nhiệt độ của ít nhất 240 C.
Nhiệt độ trong độ C tương ứng với các chỉ số nhiệt độ là không nhất thiết phải có ở đó, đó là đề nghị rằng dây được vận hành và điều này sẽ phụ thuộc vào yếu tố, bao gồm cả các loại thiết bị liên quan.
Phạm vi của danh nghĩa dẫn kích thước bao phủ bởi chuẩn này là như sau:
− rộng: phút. 2,0 mm; max. 16,0 mm;
− dày: phút. 0,80 mm; max. 5,60 mm.
Dây điện của lớp 1 và 2 lớp có trong này đặc điểm kỹ thuật và áp dụng cho toàn bộ số dây dẫn.
Những quy định kết hợp của rộng và dày cũng như tỷ lệ quy định chiều rộng/dày được đưa ra trong IEC 60317-0-2.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI