Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60317 ghi rõ các yêu cầu của polyester sợi thủy tinh vết thương, tẩm hay không tẩm, trần hoặc men hình chữ nhật đồng cuộn dây, nhiệt độ chỉ số 155.
Chú Ý Đối với loại dây điện, nhiệt sốc kiểm tra là không phù hợp và do đó là một sốc nhiệt độ không thể được thiết lập. Do đó, một lớp dựa vào yêu cầu chỉ số nhiệt độ và nhiệt sốc nhiệt độ không thể được chỉ định.
Phạm vi của danh nghĩa dẫn kích thước bao phủ bởi chuẩn này là:
– rộng: phút. 2,0 mm; max. 16,0 mm;
– dày: phút. 0,80 mm; max. 5,60 mm.
Những quy định kết hợp của rộng và dày cũng như các quy định chiều rộng/độ dày đang theo IEC 60317-0-8.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI