Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60331 ghi rõ các thủ tục thử nghiệm và đưa ra các yêu cầu hiệu suất, bao gồm cả một đề nghị ngọn lửa ứng dụng thời gian, cho dây cáp của xếp áp và bao gồm cả 0,6/1,0 kV cần để duy trì mạch toàn vẹn khi phải chịu lửa theo điều kiện quy định.
Nó mô tả những phương tiện của chuẩn bị mẫu, liên tục kiểm tra sắp xếp điện thử nghiệm phẫu thuật, phương pháp của đốt dây cáp và yêu cầu để đánh giá kết quả kiểm tra.
Nó được thiết kế để che cáp điện hạ thế và điều khiển dây cáp với một điện áp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI