Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác suất yêu cầu duy nhất-mũ và đôi-mũ vonfram halogen, có điện áp đánh giá của lên tới 250 V được sử dụng cho các ứng dụng sau đây:
• Chiếu (bao gồm cả máy chiếu phim và vẫn chiếu)
• Ảnh (bao gồm cả studio)
• Chiếu sáng
• Mục đích đặc biệt
• Chung mục đích
• Giai đoạn chiếu sáng
Cho một số các yêu cầu đưa ra trong này chuẩn tài liệu tham khảo là “dữ liệu có liên quan tờ”. Cho một số đèn các dữ liệu này được chứa trong này tiêu chuẩn. Cho đèn khác, rơi xuống dưới phạm vi này tiêu chuẩn, các dữ liệu có liên quan được cung cấp bởi các nhà sản xuất đèn hoặc chịu trách nhiệm nhà cung cấp.
Các yêu cầu của chuẩn này chỉ liên quan đến loại thử nghiệm.
Chú Ý Các yêu cầu và dung sai cho phép tiêu chuẩn này tương ứng với thử nghiệm một loại mẫu thử nghiệm, đệ trình của nhà sản xuất cho mục đích đó. Về nguyên tắc này loại mẫu thử nghiệm nên bao gồm các đơn vị có đặc điểm điển hình của các nhà sản xuất và bị càng gần đến các sản xuất trung tâm điểm giá trị càng tốt.
Nó có thể được mong đợi với dung sai đưa ra trong các sản phẩm tiêu chuẩn đó phù hợp với các thử nghiệm loại mẫu sẽ tuân thủ tiêu chuẩn đối với phần lớn sản xuất. Do sản xuất, lan tuy nhiên, nó là không thể tránh khỏi đó có đôi khi sẽ sản phẩm bên ngoài những quy định sai. Cho hướng dẫn lấy mẫu kế hoạch và các thủ tục kiểm tra bởi thuộc tính, xem IEC 60410.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO