Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 368-2 mô tả thụ động band-các bộ lọc thông hành trên tần số của một vài kHz tới hơn 10 MHz đó là thương mại sẵn như riêng biệt, và các đơn vị độc lập. Nó không phải là mục đích của trò tiêu chuẩn để giải thích lý thuyết cũng không nỗ lực để che tất cả những tình huống có thể xảy ra trong hoàn cảnh thực tế.
Chuẩn này thu hút sự chú ý đến một số câu hỏi căn bản, mà phải được coi là của các người trước khi ông đặt hàng cho một bộ lọc cho một ứng dụng mới. Một thủ tục như vậy sẽ là người của bảo hiểm chống lại hiệu quả đạt yêu cầu.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI