Thông Tin Chung
Phạm vi

Hướng dẫn này liên quan đến động đo của gốm áp điện cộng hưởng. IEC Bố 302, Chuẩn định Nghĩa và Phương pháp của Đo cho Các Rung điều Hành trên Tần số dao động đến 30 MHz, đó là chủ yếu là dành cho những trường hợp của thạch anh đơn vị, cũng áp dụng cho các phép đo của gốm áp điện cộng hưởng. Tuy nhiên, hai điểm khác biệt quan trọng giữa các trường hợp của thạch anh đơn vị và các trường hợp của gốm cộng hưởng.
Thứ nhất, cao điện khớp nối liên kết với gốm cộng hưởng làm cho quyết định của các thông số hoàn toàn khác với những người của thạch anh đơn vị. Thứ hai, không chỉ thông số cộng hưởng, nhưng cũng liệu hằng thường cần thiết để được đánh giá trong các trường hợp của gốm cộng hưởng.
Hướng dẫn này đã được soạn để bổ sung hiện có ấn phẩm đặc biệt chú ý đến hai điểm này.
Một số khác, đặc điểm của các đồ gốm được coi là ngoài phạm vi của hướng dẫn này, đặc biệt, lão hóa và chất tín hiệu không linearities. Những đặc điểm này có liên quan đến miền hiệu ứng trong cốt thép điện tử và rất phức tạp.
Giới thiệu một nhận xét về các đặc điểm nhận tương đương và mạch của gốm cộng hưởng rung trong đơn giản là chế độ theo phương pháp để xác định thông số cộng hưởng, và lần lượt liệu hằng số.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI