Update: 13/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60512, khi yêu cầu bởi các chi tiết kỹ thuật được sử dụng cho kiểm tra kết nối trong phạm vi của IEC ủy ban kỹ thuật 48. Nó cũng có thể được sử dụng cho các thiết bị tương tự khi xác định trong một chi tiết kỹ thuật.
Các đối tượng này là một phần của IEC 60512 là để chi tiết một tiêu chuẩn kiểm tra phương pháp để đánh giá năng lực của một kết nối để chịu được sưởi ấm áp lực được sản xuất bởi một khối lượng hàn hoạt động.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page