Thông Tin Chung
Phạm vi

Thay:
Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng đối với các CƠ bản AN toàn và cần THIẾT SUẤT của ÁNH sáng ION BEAM TÔI, thiết BỊ, sau đây được gọi là TÔI thiết BỊ được sử dụng để điều trị BỆNH nhân.
Nếu một khoản hoặc subclause được thiết kế đặc biệt để được áp dụng cho TÔI thiết BỊ chỉ, hoặc để TÔI HỆ thống chỉ, các tiêu đề và nội dung của rằng khoản hoặc subclause sẽ nói vậy. Nếu đó không phải là trường hợp khoản hoặc subclause áp dụng cho cả TÔI và thiết BỊ để TÔI HỆ thống liên quan.
Đặc biệt này tiêu chuẩn, với việc đưa các LOẠI kiểm TRA và kiểm TRA áp dụng tương ứng với việc sản xuất và một số cài đặt khía cạnh của ÁNH sáng ION CHÙM TÔI thiết BỊ
– dành cho XẠ trong con người hành nghề y, bao gồm cả những người mà các lựa chọn và HIỂN thị các thông số hoạt động có thể là tự động điều khiển bởi lập TRÌNH điện TỬ hệ thống phụ (PESS),
– đó, trong SỬ dụng bình THƯỜNG, cung cấp một TIA bức XẠ của ÁNH sáng ION có năng LƯỢNG MỖI HẠT trong khoảng 10 hơn nữa,/n đến 500 hơn nữa,/n, và
– dự định được
– để SỬ dụng bình THƯỜNG, điều hành theo thẩm quyền của thích hợp cấp phép hay những NGƯỜI ĐỦ điều kiện bởi người có các kỹ năng cần thiết cho một đặc biệt ứng dụng y tế, cho đặc biệt quy ĐỊNH lâm sàng mục đích duy trì theo đề nghị đưa ra trong hướng DẪN SỬ dụng,
– thể chất lượng xuyên đảm bảo suất và chuẩn kiểm tra bởi một NGƯỜI có trình độ.
Chú Ý 1 Trong đặc biệt này tiêu chuẩn, tất cả các tài liệu tham khảo để lắp đặt đề cập đến cài đặt trong các chịu TRÁCH nhiệm TỔ chức cơ sở.
Ý 2 đặc biệt này tiêu chuẩn, tất cả các tài liệu tham khảo để HẤP thụ LIỀU chỉ để HẤP thụ LIỀU trong nước.
Ý 3 thông Tin liên quan đến hình ảnh x-ray hướng dẫn có thể được tìm thấy trong IEC 60601-2-68 (được phát triển).
Ý 4 IEC 61217 hướng dẫn cho các tên gọi của TÔI BỊ phong trào, đánh dấu của quy mô của họ, không vị trí và sự hướng dẫn của phong trào với tăng giá trị (xem 201.7.4.101).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI