Thông Tin Chung
Phạm vi

Thay:
Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng đối với các CƠ bản AN toàn và cần THIẾT SUẤT của NHA khoa X-QUANG và thành phần chính của nó, sau này cũng gọi TÔI là thiết BỊ.
Phạm vi này, chuẩn bị hạn chế đến thiết BỊ X-RAY ở đâu X-RAY ỐNG HỘI chứa CAO ÁP BIẾN HỘI.
RĂNG THÊM-MIỆNG, X-RAY THIẾT bị loại ra khỏi phạm vi của chuẩn này
Chú Ý 1 X-QUANG ĐIỆN trong NHA khoa X-QUANG luôn gồm một TIA X đơn khối HỘI. Vì vậy trong đặc biệt này tiêu chuẩn, các khái niệm của X-RAY ỐNG lắp RÁP được thay thế bằng cách đó của X-RAY đơn khối HỘI.
Ý 2 thành phần Chính có thể là ví dụ X-RAY đơn khối HỘI và một điện TỬ hình ẢNH X-RAY THỤ .
Ý 3 Photostimulated lân tấm và độc giả của họ (và phần mềm) bị loại ra khỏi phạm vi của đặc biệt này tiêu chuẩn, vì họ không có điện ÁP dụng các bộ PHẬN trong các BỆNH nhân MÔI trường, và không phải là TÔI thiết BỊ.
TÔI thiết BỊ và TÔI HỆ thống trong phạm vi của IEC 60601-2-63 ĐIỆN 60601-2-44 ĐIỆN 60601-2-54 ĐIỆN 60601-2-45 hoặc IEC 60601-2-43 bị loại ra khỏi phạm vi của đặc biệt này tiêu chuẩn. Phạm vi này tiêu Chuẩn Quốc tế cũng không bao gồm XẠ mô PHỎNG và thiết bị cho xương hoặc mô hấp thụ đo mật. Loại trừ khỏi phạm vi cũng là TÔI thiết BỊ dự định được sử dụng cho RĂNG RADIOSCOPY.
Trong cụ thể của nó phạm các điều khoản của đặc biệt này chuẩn bỏ và thay thế những người của IEC 60601-2-7 Y tế thiết bị điện – đặc Biệt yêu cầu cho sự an toàn của cao áp máy phát điện của chẩn đoán X-quang và máy phát điện của IEC 60601-2-32 Y tế thiết bị điện – đặc Biệt yêu cầu cho sự an toàn của thiết bị liên quan của X-ray thiết bị.
Ý 4 yêu Cầu cho X-QUANG và máy PHÁT điện cho thiết BỊ LIÊN quan, điều đó đã được xác định trong IEC 60601-2-7 và IEC 60601-2-32, đã được đưa vào một trong hai IEC 60601-1:2005 (Ed3) hay trong này đặc biệt tiêu chuẩn. Vì vậy IEC 60601-2-7 và IEC 60601-2-32 không phải là một phần của IEC 60601-1 thứ 3 bản án cho NHA khoa X-QUANG.
Tất cả yêu cầu giải quyết hợp X-RAY ỐNG HỘI đồng đang bao phủ bởi đặc biệt này tiêu chuẩn. Vì vậy IEC 60601-2-28 không áp dụng cho TÔI thiết BỊ trong phạm vi này tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI