Thông Tin Chung
Phạm vi

Thay:
Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng đối với các CƠ bản AN toàn của công CỤ NGHE và NGHE nhạc CỤ HỆ thống sau cũng được gọi là TÔI thiết BỊ hoặc TÔI HỆ thống.
Nếu một khoản hoặc subclause được thiết kế đặc biệt để được áp dụng cho công CỤ NGHE duy nhất, hoặc để NGHE nhạc CỤ HỆ thống chỉ, các tiêu đề và nội dung của rằng khoản hoặc subclause sẽ nói vậy. Nếu đó không phải là trường hợp khoản hoặc subclause áp dụng cho cả dụng CỤ NGHE và NGHE nhạc CỤ HỆ thống liên quan.
Mối NGUY hiểm vốn có dự định chức năng sinh lý của công CỤ NGHE hay NGHE nhạc CỤ HỆ thống trong phạm vi của chuẩn này không được bảo hiểm bởi yêu cầu cụ thể trong tiêu chuẩn này ngoại trừ trong 201.7.9.2 và 201.9.6.
CHÚ Nhìn cũng 201.4.2. (QUẢN LÝ RỦI RO).
Phụ KIỆN để NGHE nhạc CỤ ở NHÀ CHĂM sóc sức khỏe MÔI trường (ví dụ như điều khiển từ xa đơn vị, âm thanh băng sạc pin, nguồn điện) được bao phủ bởi nhất áp dụng tiêu chuẩn IEC 60065 ĐIỆN 60950-1 hoặc khác áp dụng IEC tiêu chuẩn an toàn.
Ngoài ra chung hình có thể được áp dụng. Công CỤ NGHE không có một NGUỒN điện PHẦN dành cho kết nối với một.c. CUNG CẤP ĐIỆN. Kết nối với NGUỒN CUNG cấp của một NGHE nhạc CỤ hệ thống được bao phủ bởi cung cấp điện sạc hay loại khác của phụ KIỆN.
PHỤ kết nối tới một phiên tòa công CỤ có thể tạo thành một NGHE nhạc CỤ HỆ thống.
Chỉ NGHE nhạc CỤ và nó có thể tháo các bộ phận có thể áp dụng tất cả các điều khoản của đặc biệt này tiêu chuẩn. Các thành phần còn lại của NGHE nhạc CỤ HỆ thống có thể yêu cầu của đặc biệt này tiêu chuẩn là kết quả của mối liên hệ với các NGHE nhạc CỤ HỆ thống.
Lập trình diện hoặc phụ KIỆN trong một lâm sàng ứng dụng được bao phủ bởi các tổng hợp tiêu chuẩn.
CHÚ có thể Tháo các bộ phận của công CỤ NGHE thậm chí nếu cung cấp riêng biệt (ví dụ như tai móc, mái vòm sáp bảo vệ etc.), không được coi như là một phụ KIỆN.
Chuẩn này không áp dụng để:
– cấy mô cấy hoặc khác cấy công CỤ NGHE;
– xương dẫn CỤ NGHE;
– giáo dục dụng CỤ NGHE (tức là nhóm nhạc CỤ NGHE, thính giác giảng viên etc.);
– các ứng dụng của một NGHE dụng CỤ đo của nghe cấp.
IEC 60645-1 áp dụng;
– tần số âm thanh cảm ứng-vòng hệ thống của họ, thành phần, như mô tả trong IEC 60118-4 và IEC 62489-1;
– hỗ trợ THÍNH CỤ sử dụng HỆ thống tia hồng ngoại hay radio;
– những âm thanh tạo ra các chức năng của một ù tai mặt nạ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI