Update: 23/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60684 cho các yêu cầu cho bốn loại bán cứng nhắc, nhiệt độ co ngót mm dây với một danh nghĩa tỉ lệ thu nhỏ của 2:1 điều đó đã được tìm thấy thích hợp cho nhiệt độ lên tới 135 độ C.
− Một loại: chung mục đích, ngọn lửa chậm, đục màu sắc;
− Loại B: chung mục đích, không, ngọn lửa chậm, mờ;
− Loại C: chất lỏng, chống lửa chậm, đục màu sắc;
− Loại D: chất lỏng kháng, không, ngọn lửa chậm, mờ.
Các dây là bình thường có sẵn trong nội bộ kính kích thước lên để 12,7 mm như cung cấp, trong những màu sắc sau đây: đen, trắng, xanh, vàng, đỏ và mờ. Kích cỡ hoặc màu khác so với những người đặc biệt được liệt kê trong này có thể chuẩn bị sẵn như các mục tùy chỉnh. Các mặt hàng được coi là để tuân thủ tiêu chuẩn này nếu chúng tuân theo các tài sản yêu cầu được liệt kê trong bàn số 2, 3 và cũng với khách sạn yêu cầu của Bảng 4 cho loại C và D, trừ chiều.
Liệu đó phù hợp đặc điểm kỹ thuật này đạt được mức độ hiệu quả. Tuy nhiên, sự lựa chọn của một tài liệu bởi một người sử dụng cho một ứng dụng cụ nên dựa trên thực tế yêu cầu cần thiết để thực hiện đầy đủ trong đó ứng và không dựa trên đặc điểm kỹ thuật này một mình.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page