Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60684 cho các yêu cầu cho nhiệt độ co ngót sleevings cho dầu hàng rào điện trung cáp nối và chấm dứt ứng dụng, với danh nghĩa thu nhỏ có tỉ lệ lên đến 3:1.
Những sleevings đã được tìm thấy thích hợp để sử dụng đến nhiệt độ của 80 độ C.
Loại Một: mm dựa.
Loại B: fluoropolymer dựa trên dầu tăng cường kháng cự.
Những sleevings thường cung cấp như mờ.
Kể từ khi các loại sleevings bao lớn đáng kể phạm vi của kích thước và bức tường dày, phụ Lục Một, Bàn Kỳ 1 và A. 2, trong tài liệu này, cung cấp dẫn đến phạm vi của kích cỡ. Kích thước thực tế sẽ được thỏa thuận giữa những người mua hàng và nhà cung cấp.
Liệu đó phù hợp với tiêu chuẩn này đạt được mức độ hiệu quả. Tuy nhiên, sự lựa chọn của một tài liệu bởi một người sử dụng cho một ứng dụng cụ nên dựa trên thực tế yêu cầu cần thiết để thực hiện đầy đủ trong đó ứng và không dựa trên chuẩn này một mình.
Này bọc được thiết kế để được sử dụng trong MV cáp phụ kiện, và như vậy, hiệu suất điện như xác định là một phần của hội đồng. Ví dụ về điều này được mô tả trong 629 và IEC 60502 loạt.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO