Thông Tin Chung
Phạm vi

IEC 60695-10-2:2014-02(vi-en) xác định bóng áp lực kiểm tra như một phương pháp để đánh giá nhiệt độ làm mềm và tăng tốc liệu chảy theo tải của polymer liệu và bộ phận của sản phẩm cuối cùng trong khả năng của họ để chống lại bất thường nhiệt. Nó được áp dụng các tài liệu được sử dụng trong thiết bị điện, chất và các thành phần, và để rắn cách điện liệu ngoại trừ đồ gốm.Bóng Áp lực kiểm tra phương pháp là không thích hợp cho một số đàn hồi bọt, vật liệu, và các tài liệu đó có xu hướng mềm ở nhiệt độ phòng. Sản phẩm ủy Ban đang khuyến khích để đánh giá những tài liệu bằng cách sử dụng những phương pháp khác như IEC 60695-10-3. Thứ ba này edition hủy và thay phiên bản thứ hai của IEC 60695-10-2 xuất bản năm 2003. Nó là một kỹ thuật sửa đổi. Chính thay đổi đối với phiên bản trước đó như sau:
– Thêm một giới thiệu giới thiệu các người dùng để cơ bản hướng dẫn tài liệu công bố của TC 89,
– Ngoài của một tài liệu tham khảo để TRUYỀN Dẫn 104 và tiêu chuẩn TRUYỀN Dẫn 51 trong Phạm vi,
– Các điều Khoản liên quan và các điều Khoản mới 3,
– Có 5,2: Bổ sung yêu cầu để kiểm tra mẫu vật hỗ trợ đề nghị của IECEE-a, b, để cải thiện lặp lại,
– Có 5,3: làm Rõ, lò sưởi, lò yêu cầu đề nghị của IECEE-a, b, để cải thiện lặp lại,
– 5.4: Đặc điểm kỹ thuật của độ phân giải tối thiểu phù hợp với, phương pháp yêu cầu cho quang,dụng cụ đo lường
– Thủ Tục kiểm Tra mới trong các điều Khoản 6 và 8 đó giới thiệu phương pháp riêng biệt cho sản Phẩm Cuối cùng bằng chứng kiểm tra (Một Phương pháp) và tài liệu thực hiện thử nghiệm (Phương pháp B) và
– Cập nhật Khoản 11 báo Cáo kiểm Tra, để phù hợp với khác IEC 60695 tài liệu.
Chuẩn này có tình trạng của một an toàn cơ bản công bố phù hợp với IEC hướng Dẫn 104 và tiêu chuẩn TRUYỀN Dẫn 51. Từ quan trọng là: nhiệt bất Thường, Bóng áp lực kiểm tra phương pháp Cháy nguy hiểm

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI