Thông Tin Chung
Phạm vi

IEC 60695-11-20:2015 mô tả một phương pháp thử bao gồm hai quy mô nhỏ phòng thí nghiệm thủ tục mà là thiết kế để so sánh các hành vi đốt vật liệu khác nhau được sử dụng trong các sản phẩm. Dọc thanh mẫu vật hoặc theo tấm kiểm tra mẫu vật được tiếp xúc với một ngọn lửa nguồn với một danh nghĩa nhiệt, quyền lực của 500 W. phương pháp thử nghiệm sử dụng hai mẫu thử nghiệm cấu hình để phân loại chất liệu hiệu suất. Hình chữ nhật thanh hình kiểm tra mẫu vật được sử dụng để đánh giá ignitability và đốt hành vi và vuông tấm kiểm tra mẫu vật được sử dụng để đánh giá sự kháng cự của mẫu thử nghiệm để đốt qua, khi xác định trong 8.3.3. Phương pháp này chỉ áp dụng các tài liệu đã được phân loại là V-0 hoặc V-1, theo IEC 60695-11-10. Phương pháp này chỉ áp dụng đến rắn và di động vật liệu đó có một rõ ràng mật độ hơn 250 kg/m3, xác định phù hợp với ce 845. Các phương pháp không áp dụng các tài liệu thu nhỏ từ những áp dụng ngọn lửa mà không gây ra do của họ mỏng. Kiểm tra phương pháp mô tả cung phân loại trong đó có thể được sử dụng để đảm bảo chất lượng trước khi lựa chọn của thành phần chất liệu của các sản phẩm, hoặc để xác thực sự cần thiết tối thiểu cháy phân loại liệu được sử dụng trong sản phẩm cuối cùng. Nếu sử dụng cho lựa chọn trước, sau đó tích cực, kết quả sẽ được thu được ở một mẫu thử nghiệm dày bằng việc nhỏ nhất dày được sử dụng trong các sản phẩm ứng dụng. Các kết quả thu được cung cấp một số thông tin về hành vi của vật liệu trong vụ, nhưng không thể tự bảo đảm an toàn suất trong vụ. Này phiên bản thứ hai hủy và thay thế củng cố phiên bản của IEC 60695-11-20 xuất bản năm 2003. Phiên bản này tạo nên một kỹ thuật sửa đổi. Chính thay đổi đối với ấn bản đầu tiên được như sau:
– Một Phần hiệu đã được sửa đổi số ít – 500 W ngọn lửa kiểm tra phương pháp;
– Biên tập đã có những thay đổi trong suốt những tài liệu cho các mục đích của việc sắp xếp IEC 60695-11-10 với IEC 60695-11-20;
– Giới Thiệu đã có thay đổi, để làm rõ mô tả của kiểm tra phương pháp;
– Phạm vi đã được sửa đổi cho rõ;
– Tất cả xuất hiện của những thuật ngữ “chuẩn” đã được xóa khỏi các tài liệu;
– Ưa thích dày giá trị đã được thêm vào 7.2 và 7.3;
– 7.4.4: ‘đo độ bây giờ là số 7,5 đó mới Bảng 1 – Dày dung sai có được thêm;
– Mới Subclause 8.1.4 ‘Lạnh của các miếng bông’ đã được thêm vào;
– 8.2.3 làm rõ việc áp dụng các bài kiểm tra ngọn lửa để bị bóp méo mẫu vật;
– Giải thích ghi chú, đã được thêm vào con Số 5 và 6 và các tài liệu tham Khảo đã được cập nhật và tài liệu tham khảo thêm. Này an toàn cơ bản công bố là dành cho sử dụng kỹ thuật của ủy ban nhân dân ở chuẩn bị tiêu chuẩn theo các nguyên tắc trong TRUYỀN Dẫn 104 và tiêu chuẩn TRUYỀN Dẫn 51. Từ quan trọng là: kiểm Tra ngọn lửa,Nguy hiểm Cháy, Lửa kiểm Tra Phương pháp

Cuốn sách này là để đọc được kết hợp với IEC 60695-11-3:2012. Các nội dung của các corrigendum của tháng năm 2016 đã có trong này, bản sao.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI