Thông Tin Chung
Phạm vi

IEC 60695-2-10:2013 chỉ định sáng-dây bộ máy và thử nghiệm phẫu thuật để mô phỏng những ảnh hưởng của nhiệt căng thẳng đó có thể được sản xuất bởi nguồn nhiệt như sáng yếu tố hay quá tải điện trở trong một thời gian ngắn để đánh giá nguy hiểm cháy bởi một mô phỏng kỹ thuật. Các thủ tục thử nghiệm mô tả trong này tiêu chuẩn là một thủ tục thử nghiệm dành cho các quy mô nhỏ kiểm tra ở đó một tiêu chuẩn dây điện nước nóng được dùng như một nguồn của lửa. Nó là một phần của các thủ tục thử nghiệm áp dụng cho sản phẩm cuối cùng và để rắn vật liệu cách điện hoặc rắn khác vật liệu dễ cháy. Một mô tả chi tiết của mỗi đặc biệt thủ tục thử nghiệm được đưa ra trong tương ứng tiêu chuẩn IEC 60695-2-11 ĐIỆN 60695-2-12 và IEC 60695-2-13. Này phiên bản thứ hai của IEC 60695-2-10 hủy và thay thế ấn bản đầu tiên của IEC 60695-2-10 xuất bản năm 2000. Phiên bản này tạo nên một kỹ thuật sửa đổi. Chính thay đổi đối với phiên bản trước đó như sau:
– Một bảng số nội dung đã được thêm vào.
– Giới thiệu đã được cập nhật để sắp xếp với khác TC89 tài liệu.
– Phạm vi đã được làm rõ để sắp xếp với các tài liệu trong IEC 60695-2 Sáng-dây loạt.
– Định nghĩa liên quan đến tài liệu này đã được thêm vào.
– Khoản 4 đã bị xóa và các điều khoản còn lại đánh số lại.
– Các mô tả của cung điện đã được cập nhật với các chi tiết khác (xem 4.1).
– Các đo nhiệt độ cho hệ thống (xem 4.3) và các mô tả của lớp quy định đã được cập nhật (xem 4.4).
– Hướng dẫn mới đã được giới thiệu đến hỗ trợ bạn trong các thẩm tra của các đo nhiệt độ cho hệ thống (xem có 5,2 và phụ Lục C).
– Chung kiểm tra sản đã được làm rõ (xem điều 7).
– Dung sai đã được thay đổi cho kích thước của ánh sáng-wire (xem Hình 1).
– Hướng dẫn mới rực quan sát đã (phụ Lục B). Nó có tình trạng của một an toàn cơ bản công bố phù hợp với IEC hướng Dẫn 104 và tiêu chuẩn TRUYỀN Dẫn 51. Từ khóa: Sáng/dây nóng, ánh Sáng-dây.

Cuốn sách này là để đọc được kết hợp với IEC/TS 60695-2-11:2000, IEC 60695-2-12:2010, và IEC 60695-2-13:2010

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI