Thông Tin Chung
Phạm vi

Mục đích của việc này là một phần của IEC 60706 được để
– hướng dẫn cho các đầu xem xét của testability khía cạnh trong thiết kế và xây dựng
– giúp trong việc xác định hiệu quả kiểm tra thủ tục như là một phần của hoạt động và bảo trì
Này tiêu Chuẩn Quốc tế có thể được áp dụng cho tất cả các sản phẩm đó có thể bao gồm thương mại ra-kệ (VÕNG) mục. Trong này, tôn trọng, nó không quan trọng cho dù các sản phẩm thuộc về cơ khí, thủy lực điện, hoặc một số khác công nghệ. Ngoài ra, này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng cho sự phát triển của bất kỳ sản phẩm, với mục đích của việc thiết kế những đặc tính sản phẩm như vậy mà họ đang kiểm chứng (kiểm chứng).
Mục tiêu của trò tiêu chuẩn Quốc tế là để đảm bảo rằng điều liên quan đến việc testability các sản phẩm được xác định trong sơ bộ giai đoạn phát triển, đặt xuống bởi những khách hàng hiện thực, ghi chép, và xác nhận trong quá trình phát triển.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cũng cung cấp phương pháp để thực hiện và đánh giá testability như là một phần của kế sản phẩm. Nó khuyến cáo rằng các sản phẩm testability tài liệu nên được cập nhật liên tục trong những sản phẩm của cuộc sống, chu kỳ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI