Thông Tin Chung
Phạm vi

Mục đích của việc này là một phần của IEC 60728 là mô tả chính xác của những sợi đến nhà (QUANG)hệ thống để mở rộng băng thông rộng phát sóng truyền tín hiệu từ truyền thông dịch vụ chỉ về phía TRONG cộng phát sóng bằng vệ tinh (B) thêm thông tin liên lạc vệ tinh (CS) dịch vụ ra các tín hiệu chẳng hạn như dữ liệu dịch vụ.
Phạm vi là giới hạn cho những tín hiệu, truyền qua đường CÁP (sợi đến nhà) hệ thống. Như vậy, đây là một phần của IEC 60728 không bao gồm IP giao thông công nghệ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI