Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các thử nghiệm và đo của hơi nước và khí khác nội dung của bầu khí quyển bên trong một kim loại hay gốm kín thiết bị. Thử được dùng như một biện pháp chất lượng của các niêm phong xử lý và cung cấp thông tin về lâu dài ổn định hóa học của bầu khí quyển bên trong gói. Nó được áp dụng để bán thiết bị niêm phong trong một cách như vậy nhưng nói chung, chỉ sử dụng cho cao độ tin cậy các ứng dụng quân hoặc hàng không vũ trụ. Kiểm tra này là phá hoại.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI