Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60754 ghi rõ các thiết bị và thủ tục cho những quyết định của số tiền của halogen acid khí khác hơn xuống đối mặt acid phát triển trong đốt của các hợp chất dựa trên halogenated polymer và các hợp chất chứa halogenated phụ lấy từ điện hoặc sợi cáp quang học công trình xây dựng.
Chú Ý 1 phương pháp Này là không thể xác định xuống đối mặt axit. Một phù hợp phương pháp này có thể được tìm thấy trong IEC 60684-2.
Ý 2 phương pháp Này có thể được sử dụng để kiểm tra tài liệu để được sử dụng trong cáp sản xuất, nhưng một tuyên bố của cáp suất không nên làm dựa trên một thử nghiệm như vậy.
Ý 3 có liên quan cáp tiêu chuẩn sẽ chỉ ra đó thành phần của cáp phải được kiểm tra.
Ý 4 Cho các mục đích của chuẩn này, thuật ngữ “cáp điện”, bao gồm cả bọc kim loại dẫn cáp được sử dụng cho các vận chuyển năng lượng hay tín hiệu.
Các phương pháp định trong tiêu chuẩn này là dành cho các thử nghiệm của thành phần cá nhân được sử dụng trong một cáp xây dựng. Sử dụng phương pháp này sẽ kích hoạt các xác minh của yêu cầu đó được ghi trong cáp thích hợp đặc điểm kỹ thuật cho cá nhân, thành phần của một cáp xây dựng.
Ý 5 Theo thỏa thuận giữa các sản xuất và mua, các phương pháp đưa ra trong chuẩn này có thể được sử dụng để kiểm tra sự kết hợp của vật liệu đại diện cho một cáp xây dựng, nhưng một tuyên bố của cáp suất để chuẩn này không nên làm dựa trên một thử nghiệm như vậy. Thông tin về như một phương pháp trong phụ Lục A.
Vì lý do chính xác phương pháp này là không nên để báo cáo giá trị của halogen acid phát triển ít hơn 5 mg/g của các mẫu lấy.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI