Update: 11/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

IEC 60793-1-51:2014 cung cấp một phương pháp thực tế để đánh giá sợi suất trong một môi trường được xác định. Mục đích của chuẩn này là để xác định được mức độ phù hợp của sợi quang sub-mục A1a để A1d hệ thống điện tử sợi và lớp B và C duy nhất, chế độ đặc biệt để chịu được môi trường tình trạng của nhiệt độ cao (khô nóng) đó có thể xảy ra trong thực tế sử dụng lưu trữ và/, vận chuyển. Kiểm tra chủ yếu là nhằm cho phép quan sát các hiệu ứng nhiệt độ cao hơn một thời gian nhất định. Thủ tục này được thực hiện theo IEC 60068-2-2, kiểm Tra Bn. Này phiên bản thứ hai hủy và thay thế ấn bản đầu tiên, được xuất bản ở năm 2001, và tạo thành một kỹ thuật sửa đổi. Phiên bản này bao gồm đáng kể kỹ thuật thay đổi đối với phiên bản trước đây:
– hài hòa với cắt kỹ thuật của liên quan sợi loại;
– mở rộng việc áp dụng các tài liệu để lớp C duy nhất, chế độ, sợi nhân tạo. Từ khóa: sợi quang sub-mục A1a để A1d hệ thống điện tử, sợi nhân tạo, hạng B và C duy nhất, chế độ, sợi nhân tạo, nhiệt độ cao (khô nóng)

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page