Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60794 là một gia đình đặc điểm kỹ thuật mà bao gồm ngoài trời ống micro quang sợi dây cáp cho cài đặt bằng cách thổi và liên quan đến microducts, mà cùng nhau làm một ống micro sợi cáp quang học hệ thống. Mặc dù chủ yếu là thiết kế để sử dụng với hồ ống micro ứng dụng, các sản phẩm cáp quy định ở đây có thể được sử dụng riêng cho ngắn độ dài khác theo thỏa thuận giữa cung cấp và khách hàng. Đây có thể bao gồm ngắn chạy bên trong một tòa nhà hay ở ngoài trời khác ứng dụng, như một sự chuyển tiếp riêng (không liên lạc) hệ thống ống micro, hoặc từ một ống micro hệ thống để một số bảo vệ khác như một ống dẫn cáp, hoặc khay.
Hệ thống được xây dựng với các thành phần bao phủ bởi chuẩn này có thể yêu cầu của IEC 60794-5, nếu có.
Annex cho thấy Một ví dụ về ống micro quang sợi dây cáp và microducts. Phụ lục B mô tả một trống chi tiết đặc điểm kỹ thuật cho hồ ống micro quang sợi dây cáp và liên quan đến microducts, và kết hợp một số điều kiện tối thiểu. Chi tiết kỹ thuật sản phẩm có thể chuẩn bị trên cơ sở của gia đình này đặc điểm kỹ thuật, sử dụng phụ Lục B như một hướng dẫn. Phụ lục C cung yêu cầu quy phạm cho ống micro quang sợi cáp.
Các thông số quy định ở chuẩn này có thể bị ảnh hưởng bởi đo sự không chắc chắn phát sinh hoặc là từ đo lỗi hoặc chuẩn lỗi do thiếu thích hợp tiêu chuẩn. Chí chấp nhận cần được giải thích với tôn trọng để xem xét này.
Số sợi và microducts thử nghiệm sẽ là đại diện của các ống micro sợi cáp quang học thiết kế và phải được sự đồng ý giữa của khách hàng và nhà cung cấp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI