Update: 20/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 870-2 áp dụng cho khiển từ xa và hệ thống thiết bị với bit mã hoá tiếp
truyền tải dữ liệu cho giám sát và kiểm soát địa lý rộng rãi quá.
Nó cũng là một tài liệu tham khảo cho teleprotection thiết bị và hệ thống và cho
thiết bị bao gồm trong một giấy phép tải đường dây (ĐẤT,) hệ thống hỗ trợ một giấy phép
hệ thống tự động (DAS).
Này, chuẩn xác định tham khảo các thành phần khác nhau của hệ thống định nghĩa
ở trên:
1) các đặc tính của cung cấp năng lượng mà các thành phần này được kết nối
trong các hoạt động bình thường;
2) EMC yêu cầu tối thiểu, thể hiện trong điều kiện của miễn dịch và kiểm tra khí thải
cấp.
Với tài liệu tham khảo để NGHIỆP kiểm tra mức độ đã được chọn trong số các lớp học được thành lập
bởi các cơ bản IEC ấn trên NGHIỆP tham gia vào tài khoản đặc biệt môi trường
điều kiện mà các loại thiết bị coi là của phần này hoạt động;
thủ tục kiểm tra, kiểm tra mạch và chí chấp nhận được một thời gian ngắn chỉ định, làm
tài liệu tham khảo cho thông tin chi tiết để IEC cơ bản ấn trên các đối tượng khác nhau;
tài liệu tham khảo là cũng đã để cơ bản ấn trên bảo vệ kỹ thuật và lắp đặt
thực tiễn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page