Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60870-5 áp dụng cho khiển từ xa và hệ thống thiết bị với bit mã hoá nối tiếp truyền tải dữ liệu cho giám sát và kiểm soát địa lý rộng rãi quá. Nó xác định một dây điện thoại bạn đồng hành tiêu chuẩn, mà cho phép khả năng tương tác trong tương thích dây điện thoại thiết bị. Các xác định dây điện thoại bạn đồng hành chuẩn sử dụng tiêu chuẩn của IEC 60870-5 loạt các tài liệu. Các thông số của chuẩn này cho một chức năng hồ sơ cho cơ bản dây điện thoại nhiệm vụ. Tiếp tục tiêu chuẩn đồng hành, dựa trên những IEC 60870-5 loạt đang được xem xét.
Này, chuẩn xác định ASDUs với thời gian loại CP24Time2a trong đó bao gồm ba octet nhị phân thời gian từ giây phút. Ngoài những kỹ thuật, ASDUs với thời gian loại CP56Time2a trong đó bao gồm bảy octet nhị phân thời gian từ mili giây để năm, được xác định trong này chuẩn (xem 6.8 của IEC 60870-5-4 và 7.2.6.18 này chuẩn).
ASDUs với thời gian loại CP56Time2a được sử dụng khi các trạm kiểm soát là không thể có thêm thời gian từ giờ đến năm rõ ràng để công nhận được ASDUs mà được gắn từ giây phút. Điều này có thể xảy ra khi sử dụng mạng với chắc chắn truyền sự chậm trễ hoặc nếu tạm thời thất bại của một mạng xảy ra.
Mặc dù đồng này chuẩn xác định quan trọng nhất dùng chức năng khác với những thực tế liên lạc chức năng, nó không thể đảm bảo hoàn toàn tương thích và khả năng tương tác giữa thiết bị của nhà cung cấp khác nhau. Thêm một thoả thuận là bình thường yêu cầu giữa bên liên quan liên quan đến các phương pháp sử dụng những quy định chức năng giao tiếp, tính đến các hoạt động của toàn bộ dây điện thoại thiết bị.
Tiêu chuẩn nhất định trong này tiêu chuẩn là tương thích với tiêu chuẩn xác định trong IEC 60870-5-1 để IEC 60870-5-5 (xem Khoản 2).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI