Update: 20/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng để cố định cảm ứng được thiết kế cho sự can thiệp điện từ đàn áp và đó nằm trong phạm vi của chung đặc điểm kỹ thuật, IEC 60938-1. Đó là giới hạn để cố định cuộn cảm mà kiểm tra an toàn phù hợp. Điều này có nghĩa là cuộn cảm được chỉ định theo đặc điểm kỹ thuật này sẽ có thể được kết nối với nguồn cung, khi nào phù hợp với các bài kiểm tra bắt buộc của bảng 1 là cần thiết, hoặc sử dụng ở mạch khác vị trí mà các thiết bị kỹ thuật quy định đó một, hoặc tất cả các bài kiểm tra an toàn được yêu cầu.
Chuẩn này áp dụng cho cuộn cảm cố định, mà sẽ được nối với một một.c. nguồn điện hoặc khác cung cấp với một danh nghĩa áp không quá 1 000 V một.c. (r.m.s.) hay d.c. giữa dây dẫn và với một danh nghĩa tần số không quá 400 Nghe.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page