Thông Tin Chung
Phạm vi

IEC 60947-4-3:2014 áp dụng cho một.c. bán dẫn phi cơ tải bộ điều khiển và tiếp xúc dành cho thực hiện điện hoạt động bởi thay đổi tình trạng của một.c. các mạch điện giữa các TRÊN nước, và những nhà nước. Ứng dụng điển hình là phân loại bằng cách sử dụng loại đưa ra trong Bảng 2. Này phiên bản thứ hai hủy và thay thế ấn bản đầu tiên xuất bản năm 1999, sửa Đổi 1:2006 và sửa Đổi 2:năm 2011. Phiên bản này tạo nên một kỹ thuật sửa đổi. Phiên bản này bao gồm đáng kể kỹ thuật thay đổi đối với phiên bản trước đây:
một) bản Cập nhật của các dấu yêu cầu (6.1);
b) bản Cập nhật của các yêu cầu EMC (8.3.2), và
c) bản Cập nhật của các bài kiểm tra yêu cầu (9.3.1, 9.4, 9.4.1.1, 9.4.1.2, 9.4.2.1, 9.4.2.2, 9.4.2.3, 9.4.2.4, 9.4.2.6).

Cuốn sách này là để đọc được kết hợp với IEC 60947-1:năm 2007.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI