Update: 20/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60958 mô tả một sê-ri, đơn hướng tự chấm diện cho sự kết nối của kỹ thuật số thiết bị âm thanh cho người tiêu dùng và các ứng dụng chuyên nghiệp. Nó cung cấp những cơ cấu của sự giao diện. Riêng biệt, tài liệu xác định mục cụ thể đến ứng dụng cụ thể.
Các diện chủ yếu là nhằm mục đích thực hiện đơn âm hay âm thanh nổi các chương trình, được mã hóa bằng cách sử dụng tuyến tính trực tiếp với độ phân giải đến 24 bit mỗi mẫu. Khi được sử dụng cho các mục đích khác, các diện có thể mang dữ liệu âm thanh được mã hóa khác hơn là tuyến tính TỪ âm thanh mã hóa mẫu. Cung cấp cũng được thực hiện để cho phép diện mang dữ liệu liên quan đến phần mềm máy tính hoặc tín hiệu mã hóa bằng không tuyến tính, TỐT hơn. Các dạng cho những đặc điểm kỹ thuật ứng dụng là không phải là một phần của chuẩn này.
Các diện là dành cho âm thanh hoạt động ở tần số lấy mẫu của 32kHz và ở trên. Phụ thông tin được chuyển cùng với chương trình.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page