Thông Tin Chung
Tài Liệu Liên Quan
Phạm vi

Mô tả ba kiểm tra phương pháp sử dụng cùng một bộ máy để đánh giá ổn định hóa của khoáng chất cách nhiệt dầu và của dầu khí dựa trên cách chất lỏng. Một phương pháp để đánh giá tình trạng ổn định chưa sử dụng không bị ngăn cấm khoáng chất cách nhiệt dầu dưới tăng tốc điều kiện một phương pháp để dầu, một phương pháp để sử dụng phóng túng và ức chế dầu khí cách chất lỏng. Thay thế IEC 60074 (1963) ĐIỆN 60474 (1974) và IEC 60813 (năm 1985). Các nội dung của các corrigendum tháng chín năm 1992 đã có trong này, bản sao.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI