Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61300 có một loạt các kiểm tra môi trường, và đo các thủ tục và trong một số trường hợp ưa thích khắc nghiệt được thiết kế để đánh giá khả năng của sợi quang nối các thiết bị và các thành phần thụ động để thực hiện theo dự kiến sẽ phục vụ điều kiện. Mặc dù khắc nghiệt chủ yếu là dành cho đất dựa trên truyền thông, các thủ tục có thể được sử dụng cho các ứng dụng khác. Các đối tượng của chuẩn này là để cung cấp đồng phục và tái sản xuất kiểm tra môi trường, các thủ tục và đo thủ tục cho những ai chuẩn bị kỹ thuật cho sợi quang nối các thiết bị và phần thụ.
Những thử nghiệm và các thủ tục đo được thiết kế để cung cấp thông tin về các đặc tính sau bộ phận và thiết bị, như kết nối, chỗ công tắc, suy hao, etc.:
một) khả năng hoạt động trong quy định giới hạn của nhiệt độ, áp suất, ẩm, cơ khí căng thẳng hoặc điều kiện môi trường khác và một số kết hợp của những điều kiện này;
b) khả năng chịu được lưu trữ và vận chuyển;
c) khả năng để đáp ứng những quy định mức độ hiệu quang học.
Chuẩn này nên được sử dụng kết hợp với các đặc điểm kỹ thuật mà sẽ xác định kiểm tra được sử dụng, các yêu cầu mức độ nghiêm trọng đối với mỗi người trong số họ, trình tự của họ, nếu có liên quan, và cho phép suất giới hạn. Trong trường hợp xung đột giữa này tiêu chuẩn cơ bản và các đặc điểm kỹ thuật, sau này sẽ được ưu tiên.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI