Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61300 chi tiết một thủ tục để xác định phù hợp của một sợi quang thiết bị để chịu được môi trường tình trạng của một uốn thời điểm đó có thể xảy ra trong thực tế sử dụng lưu trữ và/, vận chuyển. Kiểm tra chủ yếu là nhằm cho phép quan sát của ảnh hưởng của một thời điểm uốn. Uốn lúc này có thể gây tác dụng đó sẽ phá hủy chức năng tiện ích, gây mất sức, và gây ra những thay đổi trong khác quan trọng cơ tính. Suy thoái của quang học cũng có thể xảy ra. Mẫu vật có thể là một phần một kết nối thiết lập một mối hoặc các thiết bị kết hợp dành cho sợi quang sử dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI