Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61300 được thiết kế để mô tả bao quanh góc thông của đo bước chỉ số hệ thống điện tử mà nói nguồn sáng, mà hầu hết các ngang chế độ rất vui mừng. Thuật ngữ mà nói là hiểu bao gồm cả kênh ống dẫn sóng và sợi quang, nhưng không tấm ống dẫn sóng trong này tiêu chuẩn.
Bao quanh góc thông (đơn ứng tuyển dành) là phần nhỏ của tổng quang điện tỏa ra từ một bước chỉ số hệ thống điện tử mà nói lõi trong vòng một góc rắn. Các đơn ứng tuyển dành được đo như một chức năng của khẩu độ số đầy đủ góc. Những phương pháp cơ bản là để thu thập cho mỗi đo, hai chiều trường xa dữ liệu bằng cách sử dụng một hiệu chỉnh camera và để chuyển chúng toán học vào bao quanh góc flux.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO