Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61375 áp dụng cho dữ liệu truyền thông trong Mở xe Lửa, tức là nó bao gồm dữ liệu liên lạc giữa bao gồm các nói mở cửa xe lửa và dữ liệu truyền thông trong bao gồm các nói mở cửa xe lửa.
Những ứng dụng của chuẩn này để tàu liên lạc xe buýt (HN) cho phép khả năng tương tác của cá nhân, bao gồm trong vòng Mở xe Lửa trong giao thông quốc tế. Các dữ liệu liên lạc xe buýt trong bao gồm (ví dụ như MVB) được cho là nên giải pháp để đối phó với sự cho biết, JP. Trong bất kỳ trường hợp nào, bằng chứng của tương đồng giữa HN và một đề xuất gồm mạng sẽ phải được đưa ra bởi các nhà cung cấp.
Chuẩn này có thể được thêm áp dụng để đóng cửa, xe lửa và nhiều đơn vị con tàu, khi đồng ý giữa mua và nhà cung cấp.
Chú Ý 1 Cho một định nghĩa của Mở xe Lửa, Nhiều đơn Vị xe Lửa và Đóng cửa, xe Lửa, thấy Clause 3.
Chú Ý 2 Đường xe như xe buýt và xe đẩy xe buýt không được coi là trong này tiêu chuẩn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI