Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61375 xác định Ethernet Tàu Xương sống (ETB) yêu cầu để thực hiện mở tàu dữ liệu hệ thống thông tin dựa trên công nghệ.
Sự tôn trọng của chuẩn này đảm bảo khả năng tương tác giữa địa phương, bao Gồm mạng con bất cứ điều gì Gồm mạng công nghệ (xem IEC 61375-1 cho biết thêm chi tiết).
Tất cả Gồm mạng định nghĩa nên đưa vào tài khoản này tiêu chuẩn để bảo vệ khả năng tương tác.
Chuẩn này có thể được thêm áp dụng để đóng cửa, xe lửa và nhiều đơn vị con tàu, khi đồng ý giữa mua và nhà cung cấp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI