Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61375 ghi rõ các dữ liệu liên lạc xe buýt trong bao gồm được dựa trên có nhiều. Có nhiều được phát triển để sử dụng trong, nhưng không giới hạn công nghiệp hóa đơn. Những ứng dụng có thể, bao gồm các thiết bị như vào/ra module chuyển động điều khiển người máy đại diện bộ cảm biến kín bộ điều khiển mã hóa, thủy lực van hoặc lập trình điều khiển.
Trong lĩnh vực ứng dụng của các phương tiện đường sắt có nhiều mạng được sử dụng để mạng các hệ thống trong bao gồm như ví dụ như phanh hệ thống điều khiển động cơ diesel, hệ thống kiểm soát và thất hoặc bên ngoài ánh sáng, hệ thống kiểm soát. Ngoài ra có nhiều được sử dụng như bao gồm mạng để kích hoạt các dữ liệu trao đổi giữa những người khác, các hệ thống trong vòng một đường sắt duy nhất xe hay một nhóm các phương tiện đường sắt chia sẻ cùng một Gồm Mạng.
Phần này của IEC 61375 áp dụng cho tất cả các thiết bị và thiết bị hoạt động trên một người có nhiều dựa trên gồm mạng trong JP kiến trúc như mô tả trong IEC 61375-1.
Những ứng dụng của chuẩn này để một JP thực hiện phép cho cá nhân sự phù hợp kiểm tra thực hiện bản thân và là một điều cần thiết cho một khả năng tương tác kiểm tra khác nhau giữa JP triển khai. Trong bất kỳ trường hợp nào, bằng chứng của tương đồng giữa Tàu Xương sống và bao Gồm Mạng sẽ phải được đưa ra bởi các nhà cung cấp.
Phần này của IEC 61375 áp dụng cho các kiến trúc của hệ thống truyền thông trong Mở xe lửa.
Ngoài ra, nó có thể được áp dụng cho đóng cửa, xe lửa và nhiều đơn vị con tàu, khi đồng ý giữa mua và nhà cung cấp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI