Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61747 áp dụng cho tinh thể lỏng, màn hình hiển thị các mô-đun như sau:
– tĩnh/phân loại chất lỏng tinh thể hiển thị các mô-đun;
– ma trận thụ động đơn điện module;
– thụ ma trận màu ra module;
– ma trận động đơn điện module;
– ma trận động màu ra module.
Nó cho các chi tiết của sự đánh giá chất lượng thủ tục yêu cầu kiểm tra, kiểm tra dãy, lấy mẫu yêu cầu, và kiểm tra và các thủ tục đo cần thiết cho sự đánh giá của cơ module.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI