Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61753 chứa ban đầu tối thiểu hiệu đo lường và kiểm tra yêu cầu và khắc nghiệt đó một sợi quang không connectorized tay đánh bóng khuôn phản ánh thiết bị theo dõi điểm (SANG) hoặc điểm đến đa (PTMP) thụ động, quang mạng (POUND) sử dụng một quang thời gian tên miền reflectometer (tay đánh bóng khuôn) nên đáp ứng để được phân loại là đáp ứng yêu cầu của mục C (kiểm soát môi trường), như xác định trong Một phụ Lục của IEC 61753-1:năm 2007.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI